Sıcak Hava Kazanı

Sıcak Hava Kazanı

Sıcak hava kazanları, endüstriyel ve ticari alanlarda sıcak hava üretmek için kullanılan ısıtma cihazlarıdır. Bu cihazlar, genellikle proses ısısının veya sıcak havanın ihtiyaç duyulduğu yerlerde enerji verimliliği ve ekonomiklik sağlamak amacıyla kullanılır. 

Sıcak hava kazanları yakıt türüne göre katı yakıtlı (linyit kömürü, pirina, çam kozalağı, pelet v.b. granül yakıtlar) ya da sıvı gaz yakıtlı olmak üzere ikiye ayırılır. 

Sıcak Hava Kazanı Teklif Formu
Bilgileri doldurup satış ekibimize kolayca ulaşabilir ve teklif alabilirsiniz.

Sıcak Hava Kazanı Ürünler

Dönüştürücü Serisi - Katı Yakıtlı Sıcak Hava Kazanı
Dönüştürücü Serisi katı yakıtlı sıcak hava kazanı, sıcak hava ihtiyacı duyulan tüm alanlarda kullanılmak üzere linyit kömürü, pirina, çam Kozalağı, Pelet v.b. granül yakıtlar yakabilen yüksek verimli kazanlar
  • Isı Kapasitesi: 125.000 Kcal/h – 2.000.000 Kcal/h
Hızlı Serisi - Sıvı Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Kazanı
Hızlı Serisi sıvı gaz yakıtlı sıcak hava kazanı, yanma hücresi ve ilk geçiş boruları paslanmaz malzemeden imal edilmektedir.
  • Isı Kapasitesi: 125.000 Kcal/h – 2.500.000 Kcal/h

Sıcak Hava Kazanının Çalışma Prensibi

Sıcak hava kazanlarının temel çalışma prensibi, yakıtın (kömür, doğalgaz, yağ vb.) yanması sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin havaya transfer edilerek sıcak hava üretilmesidir.

Bu işlem, kazanın içerisindeki ısı transfer yüzeyleri aracılığıyla gerçekleşir. Kazanın tasarımına ve kullanım amacına bağlı olarak, bu ısı transfer yüzeyleri borular, levhalar veya rotorlar gibi farklı yapılar olabilir. Yanma odası ve emiş hava sistemi, sıcak hava kazanlarının verimli çalışması için önemli bileşenlerdir.

Sıcak Hava Kazanının Kullanım Alanları

Sıcak hava kazanları, geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çeşitli endüstrilerde farklı amaçlar için kullanılır. Kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

  1. Sanayi Tesisleri: Kimya, tekstil, gıda, kağıt gibi sektörlerde proses ısısı sağlamak için kullanılır.
  2. Seracılık: Bitki yetiştirme ortamlarında sıcak hava sağlamak amacıyla tercih edilir.
  3. Kurutma Uygulamaları: İlaç, tarım ürünleri, ahşap gibi malzemelerin kurutulmasında kullanılır.
  4. Isı Geri Kazanımı: Yanma gazlarının ısısının değerlendirilerek enerji verimliliği sağlandığı tesislerde kullanılır.
  5. Klimatizasyon: Büyük binaların ısıtma ve havalandırma sistemlerinde sıcak hava üretmek için kullanılabilir.
up top