Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi

Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi

Katı yakıtlı kat kaloriferi, bir binayı veya bir mekanı ısıtmak için kullanılan ve yakıt olarak genellikle odun, kömür, talaş gibi katı yakıtları kullanan bir tür yerden ısıtma sistemidir. Bu sistemde, katı yakıtların yanmasıyla elde edilen ısı, özel borular veya paneller aracılığıyla zemine iletilir ve zeminden yukarı doğru homojen bir şekilde yayılır. Böylece mekanın zemini ısıtılarak oda içinde konforlu bir ısıtma sağlanır.

Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi Teklif Formu
Bilgileri doldurup satış ekibimize kolayca ulaşabilir ve teklif alabilirsiniz.

Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi Ürünler

Lokomotiv Serisi - Manuel Yüklemeli Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı
Lokomotiv Serisi manuel yüklemeli katı yakıtlı sıcak su kazanları, en dar mekanlara sığabilen tek dairelik ve çift dairelik merkezi sistem linyit kömürü, pirina, fındık kabuğu v.b. granül yakıtları yakabilmekte olup yüksek verimli kazanlardır.
  • Isı Kapasitesi: 25.000 Kcal/h - 1.500.000 Kcal/h
Obüs Serisi - Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı
Obüs Serisi katı yakıtlı sıcak su kazanı, en dar mekanlara sığabilen tek dairelik ve çift dairelik kat kaloriferi kazanlarımız kömür, pirina, fındık kabuğu v.b. granül yakıtları yakabilmekte ve yüksek verimli kazanlardır.
  • Isı Kapasitesi: 25.000 kcal/h - 100.000 kcal/h
Bireysel Ekopel Serisi - Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı
Bireysel Ekopel Serisi katı yakıtlı sıcak su kazanı, en dar mekanlara sığabilen 3 geçişli tasarımı sayesinde elde edilen ısıyı tüm yüzeylere eşit miktarda dağıtarak maksimum ısı transferi ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
  • Isı Kapasitesi: 25.000 kcal/h - 60.000 kcal/h

Katı Yakıtlı Kat Kaloriferinin Çalışma Prensibi

  1. Yakıt Besleme: Bu tür bir sistemde kullanılan katı yakıtlar (odun, kömür, talaş gibi) özel bir yakma odasına veya birimine beslenir. Burada yakıtın yanması sağlanır ve yanma sırasında ısı üretilir.

  2. Isı Transferi: Yanma işlemi sonucunda oluşan yüksek sıcaklıktaki gazlar, ısıyı taşıyan özel borular veya panellere iletilir. Bu borular veya paneller, zeminin altına döşenmiştir.

  3. Zemin Isısı Emilimi: Isı taşıma boruları veya paneller zemindeki ısıyı emer ve bu ısıyı zeminin yüzeyine ileterek zemi ısıtır.

  4. Oda Isısı: Isınan zemin, homojen bir şekilde oda içine ısı yayarak mekanın ısınmasını sağlar. Aynı zamanda, zemin yüzeyine yakın bölgelerde yoğunlaşan ısı, ayakların altının sıcak kalmasını sağlar.

up top