Sıvı Gaz Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı

Sıvı ve gaz yakıtlı kızgın yağ kazanları, endüstriyel tesislerde, büyük binalarda ve enerji üretiminde ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan ısıtma ekipmanlarıdır. Bu kazanlar, sıvı yakıtlar (örneğin mazot veya yakıt yağı) veya gaz yakıtlar (örneğin doğalgaz veya propan) kullanarak yüksek sıcaklıklarda ısı üretir. Bu ısıyı kızgın yağ (termal yağ veya ısı transfer yağı) içinde depolar. Üretilen sıcaklık, tesis içindeki ısı transfer sistemlerine aktarılır.

Sıvı Gaz Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı
certificates

Sıvı Gaz Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı Ürünleri

Ürün serilerimiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Ayrıntılar için ürünlerimizi inceleyin veya bizimle iletişime geçin.

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanlarının Çalışma Prensibi

  1. Yakıt Besleme: Kazanın içine sıvı veya gaz yakıt, özel yakıt besleme sistemleri veya doğrudan bağlantılarla taşınır. Bu yakıtlar kazanın yanma odasına veya yakma birimine taşınarak yanma işlemine tabi tutulur.

  2. Yanma Odası veya Yakma Birimi: Sıvı veya gaz yakıtlar, yanma odasında veya özel yakma biriminde yanar. Yanma sırasında yakıtların yanma ürünleri (ısı ve atık gazlar) oluşur.

  3. Isı Transferi: Yanma sırasında oluşan yüksek sıcaklık ve enerji, kızgın yağın içinden geçen borular yardımıyla termal yağa aktarılır. Kızgın yağ, bu ısıyı emer ve taşır.

  4. Isı Depolama ve Dağıtım: Kızgın yağ kazanının içinde bulunan termal yağ, yüksek sıcaklığı korur ve depolar. Bu kızgın yağ, enerji ihtiyacını karşılamak üzere tesis içindeki sistemlere veya proseslere aktarılır. Isı transferi genellikle ısı eşanjörleri veya buhar üretim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

up top