Katı Yakıtlı Buhar Kazanı

Katı yakıtlı buhar kazanları, katı formdaki yakıtların (kömür, odun, atık malzemeler gibi) yanmasıyla oluşan ısının, suyu kontrollü bir şekilde sıvı fazdan gaz fazına geçirdiği makinalardır. Suya ısı enerjisi uygulayarak buhar oluşturmak için kullanılan bir cihazdır. Buhar kazanları suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir.

Buhar kazanları yakıt tipleri, çalışma basınçlarına göre dizayn edilmektedir.

Katı Yakıtlı Buhar Kazanı
certificates

Katı Yakıtlı Buhar Kazanlarının Çalışma Prensibi

Katı yakıtlı buhar kazanlarının çalışma prensibi, yanma odasında gerçekleşen yanma ve ısı transferi işlemlerine dayanır. Yanma sonucu açığa çıkan ısı, suyu ısıtarak buharlaştırılır ve bu buhar enerji transferi için kullanılır. Sırasıyla katı yakıtlı buhar kazanlarının temel çalışma prensibi:

  1. Katı Yakıt Beslemesi: Buhar kazanının yanma odasına uygun boyutlarda katı yakıt beslenir. Bu yakıtlar genellikle kömür veya odun gibi doğal kaynaklardan elde edilen malzemeler olabilir.

  2. Yakma Odası: Yakıt, yanma odasında düzenlenmiş hava akımı altında yakılır. Bu yanma odasında, yakıtın yanması için gerekli oksijen sağlanır ve yanma işlemi gerçekleşir.

  3. Isıtma Yüzeyleri: Yanma sonucu oluşan sıcak gazlar, kazanın içindeki ısı transfer yüzeylerine yönlendirilir. Bu yüzeyler, suyun geçtiği borular veya plakalar şeklinde olabilir.

  4. Su Isısının Transferi: Sıcak gazlar, ısıtma yüzeyleri etrafındaki suya temas eder. Bu ısı transferi sonucunda suyun sıcaklığı artar.

  5. Buharlaşma: Su, ısınarak buharlaşmaya başlar. Su molekülleri buhar haline dönüşür ve buharlaşma noktasına ulaştığında buhar oluşur.

  6. Buhar Oluşumu: Buharlaşan su molekülleri, su yüzeyinden ayrılarak buhar oluşturur. Oluşan buhar, suyun üzerinde toplanır.

  7. Buhar Toplama: Üretilen buhar, kazanın üst kısmında bir toplama bölmesinde bir araya gelir. Bu toplama noktasından kazan dışına çıkartılır ve enerji transferi için kullanılır.

  8. Buhar Kullanımı: Oluşan buhar, enerji transferi gerektiren sistemlere yönlendirilir. Bu sistemler, genellikle buhar türbinleri veya ısıtma sistemleri olabilir.

  9. Kül Oluşumu ve Atılması: Yanma sonucu katı yakıtlardan kül ve yanmamış artıklar kalır. Bu atıklar genellikle kazanın alt bölümünde toplanır ve belirli aralıklarla temizlenir.

  10. Duman Gazlarının Atılması: İşlemin sonunda, yanma sonucu oluşan duman gazları, duman bacaları veya egzoz sistemleri aracılığıyla dışarıya atılır. Bu gazlar genellikle yanma sonucu oluşan atık ürünleri içerir.

 

up top