Kaloriferde Kömür Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Katı yakıtlı kaloriferde kömür tasarrufu nasıl yapılır? Merkezi sistem kaloriferler ya da kat kaloriferleri olsun bazı hususlara dikkat ederek kömür tasarrufu yapmak mümkündür. Verimli olarak yanan bir kömürlü kalorifer kazanı ile yıllık yaklaşık %30’a kadar kömür tasarrufu yapılabilir. Ayrıca verimli yanma sağlanması için katı yakıtlı kalorifer kazanının da kaliteli, iyi yanma sağlayan ve iyi izole edilmiş bir kazan olması gerekmektedir. Verimli yanma için otomatik yüklemeli merkezi sistem kalorifer kazanlarımızı veya otomatik yüklemeli kat kaloriferlerimizi inceleyebilirsiniz. Kalitesiz kazanlar hem verimsiz yanar hem de düşük malzeme kalitesi nedeni ile meydana gelebilecek kaçaklardan dolayı sağlığınızı da tehdit eder, çabuk yıpranır.

Aşağıdaki hususlara dikkat edildiği takdirde %30 kömür tasarrufu yapmak mümkündür;

1. Kazan kapağı açık bırakılıyorsa kapatılmalı veya kazan kapağından kaçak hava girişi varsa kaçak hava girişi engellenmelidir. Böylece yanmaya katkı sağlamayan havanın kazanı soğutması ve baca çekişindeki düşme önlenmiş olunur.

2. Kazanın ızgara aralıkları uygun ve düzgün değilse fazla miktarda kömür yanmadan ızgaranın altına dökülerek ziyan olur ve o oranda da fazla kömür kullanılır. Kırık, dökülmüş ve ızgara aralığı uygun olmayan ızgara kullanılmamalıdır.

3. Elle yüklemeli kazanlarda kazana aşırı kömür yüklemeyin. Kazana fazla kömür atıldığında yetersiz hava sonucu kötü yanma meydana gelir. Kötü yanma sonucu hem fazla kömür tüketilir, hem de sık sık kazan temizliği gerekli olur ve aynı zamanda aşırı oranda hava kirliliğine neden olunur.

4. Kalorifer kazanı kömür atma kapağı aralıklı kalıyorsa, yani tam kapanmıyorsa; ocağa fazla miktarda soğuk hava girer, yanma bozulur, baca çekişi düşer ve dolayısıyla fazla kömür tüketilir. Bu nedenle, kazan ateşçi kapakları yanış süresince tam kapatılmalıdır.

5. Kazanın küllük kapağı istenen şekilde ayarlanmıyorsa, yanmayı kontrol etmeniz zorlaşır. Kazanın küllük kapağı yok ise, kömür tüketiminde artış olur. Küllük kapağı ayarları zamanında ve gerektiği şekilde yapılmalıdır.

6. Kazana ait kurum temizleme kapağı tam kapanmıyorsa kazan çekişi ve yanma verimi düşer. Yanış süresince kazan kurum alma kapakları mutlaka kapalı olmalıdır.

7. Kazan duman boruları her hafta düzenli olarak iki defa temizlenmelidir. Kazan duman boruları (dilimli kazanlarda dilim aralıkları) haftada en az iki defa temizlenmiyorsa; üretilen ısı suya geçmeden bacadan atılmış olur. Kazan temizlikleri zamanında yapılmadığında, kazan kirli olduğunda hem çok fazla kömür tüketilir, hem de çok daha fazla hava kirliliğine neden olur.

8. Kazan ve tesisat izolasyonu bozulmuş, yıpranmış ve dökülmüş ise, kullanabileceğiniz enerjiyi ısınmak yerine havaya atmış olursunuz. Isı ve yakıt tasarrufu için her tesisatın mutlaka izolâsyonu/yalıtımı olmalıdır. İzolâsyonu/yalıtımı bozulmuş, yıpranmış ve dökülmüş olanlar onarılmalıdır.

9. Kömür atma ve küllük kapağı üzerindeki hava klapeleri iyi ayarlanmazsa, kontrol edilemeyen baca çekişi kömürünüzün boşa yanmasına yol açar, gökyüzünü ısıtmış oluruz. Tam yanma gerçekleştikten sonra mutlaka hava klapeleri ayarlanmalıdır.

10. Kazana ait duman kanallarında ve duman sandığı temizleme kapağında aralık varsa; kaçak hava, baca çekişini azaltır. Yanma bozulur ve daha fazla kömür kullanılır. Ayrıca, çok fazla zehirli baca gazları çevreye yayılır.

11. Kazana ait baca yılda en az bir defa temizlenmiyorsa, kazan çekişi düşer. Tam yanma gerçekleşmez, dolaysıyla daha fazla yakıt tüketilir.

 


 

 Yukarıdaki 11 maddelik listeyi düzenli olarak kontrol ettiğinizde %30’a kadar kömür, prina vb. granül yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu basit önlemler yıllık olarak bakıldığında  ekonomik olarak bütçenize ciddi katkı sağlayabilir. örneğin yıllık yaklaşık 2000TL kömür yakan bir kalorifer bu önlemlerden sonra 1400-1500TL gibi rakamlarda aynı yanmayı sağlayacaktır.

Yukarıdaki listeyi çıktı alarak zaman zaman bu maddeleri kotrol etmenizi öneririz.