Siklon ve Multi Siklon Filtre

Siklon ve multi siklon filtre, genellikle katı yakıtların özellikle linyit kömürünün yakıt kazanlarında yanması sonucu oluşan kül ve kurumun tutulmasında kullanılır. İçerisindeki uçucu kül ve kurum bulunan duman gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla ve duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılır. Ayrıştırma işlemine tabi tutulacak olan toz partiküllerinin karakteristik özelliğine göre yapılan siklon filtre dizaynı sayesinde, siklonların filtre verimleri en yüksek değere çıkartılarak etkili bir filtre işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Siklon filtre dizaynı, filtre edilecek olan toz partikülünün yoğunluğu, partikül boyutu gibi çeşitli parametreler göz önüne alınarak yapılır.

certificates
Siklon ve Multi Siklon Filtre

Siklon girişinden yüksek hız ile teğet olarak siklona giren tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarınına yönlendirmesi sağlanır. Siklon içindeki ani hız değişimi nedeni ile ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.

Toz partikülünün aşındırıcı özelliğine göre çeşitli kalınlıklardaki S 235 JR kalite malzemeden veya Cr -Ni paslanmaz malzemeden imal edilebilmektedir.

  • Firmamız EKOTEK, Marka tescilli ve ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi tarafından kontrol ve denetimi yapılmaktadır.
  • Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçılar tarafından, onaylı WPS ve WPQR lara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Üretimde kullanılan ürünler tamamı sertifikalı malzemelerdir.
  • Ürünlerimiz, S 235 JR kalite sac kullanılarak EN288, EN287-1'e göre imal edilmektedir.
  • Klasik siklonlar, her kapasite ve her türlü gaz için özel olarak tasarım ve imal edilir.
  • Siklon filtrelerde hava akımı içerisinde sürüklenerek siklona gelen katı fazdaki toz partikülleri siklon filtrede oluşturulan santrifüj kuvvetinin etkisiyle havadan ayrıştırılarak filtre edilir.
  • Kullanılan yakıt, kazan ısısı, ortam şartlarına göre değişkenlikler göz önüne alınarak bacadan çıkabilecek partikülleri, siklon filtre kullanılmayan bacalara göre ortalama %80 toz tutuculuğu bulunmaktadır.
  • Siklon filtre imalatlarımız, her türlü kazanlarımızda isteğe bağlı olarak kullanılabilir.
  • Montajı ve bakımı kolaydır.
Siklon ve Multi Siklon Filtre Teklif Formu
Bilgileri doldurup satış ekibimize kolayca ulaşabilir ve teklif alabilirsiniz.

Siklon ve Multi Siklon Filtre Resimleri

up top