Alev – Duman Borulu Kazan Tipleri

Alev – duman borulu kazan tipleri nedir? Hem alev borusundan hemde duman borularından meydana gelen kazan çeşitleridir. Genel olarak yakacak alev borusunun içindeki ocak kısmında yakılır. Sıcak duman gazları alev borusunun ocak olmayan diğer kısmını geçtikten sonra duman borularına girer. Asıl ısıtma yüzeylerinin büyük kısmı duman borularından oluşur. Alev-duman borulu kazanların alev borululara göre daha küçük hacim kaplaması bir üstünlüktür. Duman borularının temizlenmesinde karşılaşılan güçlükler bu tip kazanların sakıncalarıdır.

1) Tam Silindirik (Skoç) Tipi Buhar Kazanı

Skoç tipi kazanlar küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 20 bar’dan küçük doymuş veye az kızmış buhar ihtiyacı için çok kullanılan bir kazan çeşididir. Duman gazlarının kazan içindeki geçiş sayısı iki veya üç olabilir. Genellikle gemilerde kullanılan tipleri iki geçişlidir, karada kullanılan tipleri ise üç geçişlidir.

Tam Silindirik Buhar Kazanı Fiyatları

 

2) Kalorifer Kazanı

Kalorifer kazan çeşidi alçak basınçlı buhar üretimi için çok kullanılmaktadır. En büyük üstünlükleri, imalatlarının basit, katı yakacak yakılması halinde ızgara yerleştirilmesinin ve kül almasının kolay olmasıdır. Sakıncaları ise ocağın alt kısmı su ile temasta olmadığından ısıl kaybı fazladır, 6 bar basınçtan yüksek işletme şartlarında kullanılması önerilmez.

3) Alev Geri Dönüşlü Kazanlar

Alev geri dönüşlü kazanda alev borusunun arkası kapalı olduğundan alevin ve duman gazlarının öne ve arkaya olan iki geçişi alev borusunun içindedir. Üçüncü geçiş ise alev borusunun dışındaki duman borularından oluşur.Borular içindeki duman gazı hız diğer alev- duman borulu kazanlardan biraz daha fazla olarak 20-30 m/s değerlerindedir.Kazanın buhar yükü 40-80 kg (buhar)/m2h, buhar kapasitesi ise 13 t/h değerine kadar çıkabilmektedir. Bu kazanda duman gazı hızının yüksek olması yük kaybını artırdığından doğal baca çekişi yeterli olmayabilir. Bu nedenle sistemde ilave bir vantilatör veya aspiratörün sağladığı zorlanmış çekmeye gerek vardır.

4) Lokomobil kazanı

Buhar makinesi de hemen yanında olan tipleri yapılmıştır. Lokomobil kazanda bu şekilde güç üretimi de sağlanmaktadır. Ocağın küçük olması nedeniyle yanma iyi olmayabilir. Bir ön ocak ilavesi ile bu kazanda düşük ısıl değerli yakacaklarda yakılabilir. Kızdırıcı, arka duman kutusuna yerleştirebildiği gibi lokomotif kazanlarına benzer olarak büyük duman borularının da içine konabilir.

Kaynak: http://eng.harran.edu.tr/~hbulut/buhar.pdf